Marc Galvez

Empresa: ClauTIC
Província:
Comarca:
Municipi: Pineda de Mar
Adreça electrònica de contacte: marcgalvez@gmail.com
Mòbil: 616297637
Pàgina web: http://www.clautic.com
Usuari de Twitter: marcgalvez

Sobre mi

Cada cop més orientat a la robòtica educativa

www.clautic.com 

www.clautic.com/campus

facebook.com/clauticcamp

facebook.com/clautic

twitter.com/marcgalvez

twitter.com/clauticcamp