Atri Cultura i Patrimoni

Breu descripció: Consultoria cultural i històrica. Gestió i difusió de projectes culturals. Dinamització cultural i turística. Serveis d’arqueologia. Didàctica i difusió del patrimoni cultural. Investigació històrica. Turisme cultural.
Empresa: Atri Cultura i Patrimoni SLU
Província:
Comarca:
Municipi: Caldes de Malavella
Adreça electrònica de contacte: info@atri.cat
Telèfon: 972.470.735
Mòbil: 620.969.762
Pàgina web: http://www.atri.cat
Usuari de Twitter: @AtriCultPatri

Sobre mi

Gestió, recerca, difusió i didàctica del patrimoni cultural, la història i l'arqueologia. Consultoria cultural i històrica. Visites i experiències culturals. Turisme Cultural.
 
Atri Cultura i Patrimoni SLU és una empresa que compta amb un equip de professionals i col•laboradors amb una àmplia experiència en l’àmbit de la cultura i el patrimoni, l’arqueologia, la museologia, la investigació i la documentació, així com en la gestió i difusió de projectes culturals i activitats de dinamització i didàctica del patrimoni cultural.
 
Serveis:
- Gestió de projectes culturals
- Dinamització cultural i turística
- Serveis d’arqueologia
- Senyalització patrimonial i cultural
- Didàctica i difusió del patrimoni cultural i històric
- Museologia i exposicions
- Investigació i documentació
- Consultoria cultural i històrica
- Publicacions
- Cursos, tallers i conferències
- Visites i activitats didàctiques per a escolars
- Visites i rutes culturals
- Experiències culturals
 
Des d’Atri Cultura i Patrimoni SLU treballem perquè el coneixement de la història i del patrimoni cultural arribi a tots els àmbits i a tots els sectors de la societat d’una forma amena i planera, però rigorosa i de qualitat.