IDEA GESTIÓ CULTURAL

Província:
Comarca:
Municipi: Cellera de Ter, la
Sectors d'activitat:
Adreça electrònica de contacte: info@ideagc.com
Telèfon: 872000031
Mòbil: 652598988
Pàgina web: http://www.ideagc.com
Usuari de Twitter: @idea_gc

Sobre mi

L'associació de gestió integral de serveis socioculturals IDEA és una organització sense ànim de lucre constituïda per un equip que gaudeix promovent i realitzant esdeveniments culturals, amb capacitat tant per desenvolupar els nostres propis projectes culturals com per oferir els serveis necessaris per portar a terme projectes aliens.

IDEA té com a objectius la gestió integral de serveis socioculturals, la coordinació de recursos i la formació. Promoure la interrelació, la cooperació i l’intercanvi entre els professionals de cultura i formació, i professionals de la gestió cultural en les seves diferents àrees: culturals, socioculturals, formatives i educatives. Involucrar a les institucions publiques, diverses entitats i organitzacions no governamentals a les activitats e iniciatives en benefici de la cultura i el seu desenvolupament democràtic, la seva difusió i el gaudi a Catalunya i a la Unió Europea. Afavorir la interrelació entre tots els associats i associades i els professionals del mon cultural, així com establir i mantenir canals de comunicació permanents.

També formen part d’aquests objectius el donar l'oportunitat a tot tipus d'artistes, de compartir les seves idees amb altres, de fomentar la col·laboració en l'art entre països, així com obrir al ciutadà una porta per contemplar i apropar-se a l'art des de l’inici, és a dir, la seva creació; i d’aquesta manera poder dialogar amb els creadors i la seva obra.

La nostra tasca com a productors i gestors culturals es basa en la coordinació i organització de tots els recursos que intervenen en un procés de producció i creació, proporcionant respostes econòmiques, materials i humanes al desenvolupament i execució del projecte.

 - Dissenyem i gestionem tot tipus d'esdeveniments, projectes i institucions culturals.

- Organitzem la producció executiva i tècnica de programes i esdeveniments .

- Podem gestionar espais culturals, des de centres de formació fins a sales d'exposicions.

- Podem gestionar recursos humans i materials.

- Muntatge i gestió d'exposicions.

- Disposem d’una àmplia base de dades d'artistes i esdeveniments.

- Dissenyem, organitzem i fem plans d’acció promocional per difusió.

- Promovem intercanvis culturals entre ciutats de diferents països.

- Podem realitzar i dirigir simposis, tallers, etc ..