Josep Gesti

Tècnic del projecte HibriturSelva - Responsable tècnic de programes al Consell Comarcal de la Selva
  • Fotos
  • Josep Gesti
  • Jornada: Co-creació de productes turístics innovadors – convocatòria 2015 (29/06/2015)

Jornada: Co-creació de productes turístics innovadors – convocatòria 2015 (29/06/2015)