Josep Gesti

Tècnic del projecte HibriturSelva - Responsable tècnic de programes al Consell Comarcal de la Selva

Com contribuir a la secció "Experiències" del web HibriturSelva

La pàgina web del projecte HibriturSelva inclou un apartat "Experiències" (http://www.hibriturselva.cat/categoria/experiencies) que recull experiències singulars de la Selva que tenen interès turístic o que tenen molt potencial pel turisme: productes innovadors, iniciatives singulars, experiències “màgiques”, indrets especials, activitats amb potencial turístic, etc.

Si teniu alguna experiència per compartir us podeu posar en contacte amb nosaltres per posar fil a l'agulla. A continuació us indiquem l'esquema del que pot incloure una experiència:

 

Orientacions als col·laboradors per a la redacció de les EXPERIÈNCIES (web HibriturSelva)

 • Títol: Títol compacte que ressalti l'interès i valor que aporta el tema
 • Dues imatges: Enviar-una imatge principal (apareixerà al costat del títol) i una segona imatge per posar dins del text
 • Entradeta: Paràgraf de resum inicial, que destacarem al principi
 • Text de l'article (màxim 3 folis) donant resposta sobretot a aquestes preguntes:
  • Innovador, diferent: Què té d'innovador, d’especial, de diferent l'experiència que es relata?
  • Col·laboracions: Col·laboracions que ja s'estan fent, o es podrien fer en el futur, amb altres agents i projectes de la comarca? Com s'integra aquesta experiència en la nostra idea de crear un "ecosistema" per la Selva?
  • Desafiaments, aspectes a millorar: Què tenim per fer, què es necessita perquè aquesta experiència "exploti", i aconsegueixi el valor que se li associa?
 • Enllaços: Inserir en el text, en la mesura del possible, hiperenllaços a altres webs per generar més trànsit. És recomanable afegir "fonts complementàries", per si el lector vol ampliar informació sobre l'experiència. És convenient que en el text aparegui enllaçada la web principal del centre, projecte o experiència relatada.
 • Etiquetes: Etiquetes per classificar l'article (separades per comes)
 • Ressenya de l'autor o autora: Petita ressenya (un paràgraf) de l'autor o autora del text. Si té bloc, Twitter o un altre canal, seria bo que ho posi, per donar-los visibilitat i generar visites als mateixos.
 • Imatge / foto l'autor o autora: Adjuntar una foto de l'autor o autora per posar al costat de la ressenya, al final de l'article

Comentaris