Josep Gesti

Tècnic del projecte HibriturSelva - Responsable tècnic de programes al Consell Comarcal de la Selva

Vols ensenyar el teu producte turístic al món?

En motiu del II Fòrum HibriturSelva que realitzarem a finals de novembre, volem donar a conèixer els productes turístics vinculats a l'HibriturSelva, és a dir, aquells que han sorgit dels grups, dels assessoraments, dels contactes que heu fet dins del projecte...

Si voleu donar visibilitat al vostre producte mitjançant el nou apartat web i els materials gràfics que estem editant ens heu d'enviar la següent informació a mcorominas@selva.cat (fins el proper divendres dia 24 d'octubre):

  • Imatges del producte
  • Materials gràfics de suport (si en teniu), tipus díptics, etc.
  • Títol comercial del producte
  • Una petita descripció de 200 caràcters
  • Un enllaç cap a la web... on hi ha la informació del producte
  • La vostra població
  • I els perfils de les xarxes socials on sou presents (si en teniu)

Comentaris