LAB - Selvaesports

LAB - Selvaesports

Administrador: Consell Esportiu de la Selva

Membres del grup: 42

Descripció:

Laboratori d'Innovació Selvaesports

La Selva és un territori molt actiu en la pràctica esportiva, però l'eport no s'ha potenciat encara a tot arreu com a factor d’atracció turística.

El primer projecte ::Mapa Comarcal d'Activitats Esportives:: tindria com a objectiu identificar, calendaritzar i cartografiar les activitats esportives de certa rellevància que es poden realitzar a la comarca i els agents que les gestionen per potenciar productes i serveis turístics al voltant d’aquests esdeveniments.

El segon projecte consisteix en dissenyar i llançar de forma col·laborativa un ::Esdeveniment esportiu innovador i rellevant:: que connecti diferents atractius de la Selva i funcioni com a marca identitària del territori. L’ideal seria concebre un circuit variat, un activitat singular que s’inspiri en modalitats com la triatló, duatló, els raids...

Resum: Disseny i publicació d’un mapa comarcal d'activitats esportives / Creació d’un gran esdeveniment esportiu que connecti a tota la comarca de la Selva