Search in this group

Projecte camina, projecte social

Projecte camina, projecte social

Administrador: joan molina perez

Membres del grup: 1

Descripció:

A través del "projecte camina" es treballarà amb els joves en situació de risc social, a través dels instituts i entitats, i els posarem en contacte amb les entitats esportives de la comarca. Una altra idea és la creacio d'una prova d'aventura per tota la comarca, i de varis dies de durada, també per joves.

Empreses/persones vinculades al producte: Projecte camina, Consell Esportiu de la Selva

Col·laboradors que busquem:

Resum: Activitats esportives/turístiques per joves