LAB - Domus: Turisme Gastronòmic

LAB - Domus: Turisme Gastronòmic

Administrador: Centre Gastronòmic Domus Sent Soví

Membres del grup: 30

Descripció:

Laboratori d'Innovació Domus, turisme gastronòmic

La Domus Sent Soví (Hostalric) és un aparador que pot ser molt visible i glamurós per provocar maridatges creatius al voltant de la gastronomia, i generar activitats noves que atreguin turistes de qualitat a la zona d'Hostalric. Volem aprofitar l'atractiu arquitectònic i l'especialització de la Domus per propiciar dinàmiques d'hibridació i innovació multidisciplinar amb el patrimoni gastronòmic català. El centre ja està impulsant iniciatives d'aquest tipus (p.ex. teatre amb vins), però es tractaria de buscar connexions encara més curioses i originals que les actuals, i propiciar noves combinacions de productes / serveis de la zona amb els quals hagi sinergies. Si surt pot ser un espai destacat per a la "gastronomia multidisciplinària".

Resum: Hibridació al voltant del patrimoni gastronòmic utilitzant la Domus Sent Soví com a centre aglutinador d'experiències