LAB - Ratafiatur

LAB - Ratafiatur

Administrador: Xavi Amat Surós

Membres del grup: 45

Descripció:

Laboratori d'Innovació Ratafiatur

La idea és introduir la variable turisme en totes les iniciatives que s'estan duent a terme ara per difondre el patrimoni cultural, gastronòmic i socioeconòmic de la ratafia. Es pot dissenyar un "producte pilot", que integri diversos d'aquests elements (com més dispars, millor), per ser provat en el marc de la "Fira de la Ratafia" que tindrà lloc el 9-10 de novembre a Santa Coloma de Farners ("Tour de la Ratafia"?). Existeix ja una xarxa de promotors d'aquesta tradició (p.ex. la Confraria de la Ratafia, entre d'altres) que serviria de plataforma per impulsar aquesta iniciativa col·laborativa, però la novetat seria generar combinacions originals, no concebudes abans, al voltant d'aquest reclam gastronòmic-cultural, per convertir-les en nous productes i serveis turístics. Aquest projecte ha d'incidir en la Ratafia com un dels elements identitaris de la comarca. Una pista per a la hibridació pot ser l'anomenat "Turisme dels Sentits", i les múltiples possibilitats que s'obren al voltant d'aquest concepte en relació amb la Ratafia. Aquestes oportunitats inclouen les masies, recollida d'herbes, degustació i fabricació, història, personatges, fotografia, paisatge, pintura, música, literatura, aromes, receptes, cosmètica, festes, ecoturisme, balnearis, etc. Tot això necessita un fil temàtic ben concebut, una narrativa integradora que li doni cos i sentit, perquè es pugui vendre com un producte / experiència turística.

Resum: La ratafia com a factor aglutinador de noves experiències turístiques de la comarca de la Selva