LAB - Corutes

LAB - Corutes

Administrador: Jordi Solà

Membres del grup: 57

Descripció:

Laboratori d'Innovació Co-rutes

Aquest projecte com a objectiu crear espais de trobada, xarxes de connexions (digitals i presencials) perquè els diferents proveïdors del territori es coneguin i descobreixin per si mateixos les sinergies que existeixen entre ells. El realment innovador és propiciar "barreges originals" entre proveïdors molt dispars, perquè els paquets siguin singulars i atractius. Aquests paquets tindrien dos targets: 1) Turistes del litoral (sobretot fora de temporada d'estiu), 2) Turistes catalans. Una vegada que es dissenyin i acordin aquests paquets, es pot organitzar una jornada per presentar-los (p.ex. en col·laboració amb el Patronat de Turisme) a la qual es convidi a agències de viatge que tenen presència a la comarca, sobretot de la Costa.

A fi de concentrar esforços hem inclòs dins de CO-RUTES les iniciatives de l'antic grup "MAPA" (Disseny i publicació d’un mapa interactiu de turisme experiencial que faciliti als operadors turístics “empaquetar” i combinar microproductes) i de l'antic grup TURISME INDUSTRIAL-AGROTURISME (Identificació i disseny d’ofertes de turisme Industrial i agroturisme amb potencial turístic a la Selva)

Resum: Impuls d'iniciatives de col·laboració entre proveïdors per a la creació de paquets combinats de microproductes de turisme experiencial