Josep Gesti

Tècnic del projecte HibriturSelva - Responsable tècnic de programes al Consell Comarcal de la Selva

Connexió litoral-interior (Oportunitats de col·laboració en turisme – 01)

http://www.hibriturselva.cat/2013/06/connexio-litoral-interior-oportunitats-de-col%C2%B7laboracio-en-turisme-01-3/

Iniciem, amb aquest post, una sèrie de 12 articles al web d'HibriturSelva per desciure les oportunitats de col·laboració-hibridació per al turisme de la comarca de la Selva que hem detectat durant les entrevistes, diagnosis i tallers del projecte HibriturSelva que han servit de base per a l’informe HibriturSelva.

Comentaris